Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

- Realizarea de încercări şi emiterea de rapoarte corespunzatoare pentru verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor;

- Încercări cu metoda ultrasonică de impuls pentru determinarea proprietăților elasto-dinamice ale betonului, a defectelor din elemente sau structuri, a rezistenţei la compresiune a betonului din lucrare, a omogenităţii betonului în lucrare, modificarea structurii betonului sub acţiunea agenţilor chimici sau fizici agresivi sau sub acţiunea solicitărior mecanice;(conform C26/85 si SREN 12504-4)

- Încercarea betonului prin metoda nedistructivă combinată pentru determinarea rezistenţei betonului în structuri şi elemente de construcţii, determinarea omogenităţii betonului precum şi a zonelor în care s-a turnat un beton necorespunzător în elementele de construcţii, determinarea gradului de compactare(conform C26/85, SR EN 12504-2, si SR EN 12504-4)

- Încercări de defectoscopie pentru determinarea defectelor ascunse ale betonului cu ajutorul ultrasunetelor (identificarea golurilor, fisurilor sau rosturilor de turnare, adâncimea startului de beton degradat prin incendiu, îngheţ sau acţiuni agresive, cuiburi de segregare sau betoane macroporoase) conform C26/85 si SR EN 12504-4;


Urmărește-ne

Suntem prezenți pe rețelele sociale

Contactează-ne

BucovPrahovaRomânia


Telefon: +40 0726 596 911

office@vasirominternational.ro

ivascu.ciprian.constantin@gmail.com